Kościół św. Michała Archanioła

Sanktuarium Matki Boskiej Płonkowskiej
Królowej Młodzieży

Matka Boża Płonkawska
koronowana
30 czerwca 1985 roku

Diecezja Łomżyńska

Obraz MB

Płonka Kościelna to wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, Pierwsze wzmianki o tej mijscowości pochodzą z roku 1203, z dokumentu wystawionego przez księcia Konrada Mazowieckiego. Książę nadał biskupowi płockiemu dobra ziemskie. Płonka jest wymieniona w dokumencie dwukrotnie: jako własność biskupa oraz jako wieś, w której może on pobierać myto za przeprawę przez rzekę (most?). Dwieście lat później pojawiły się kolejne wzmianki pisane o Płonce. Wiadomo, że na te tereny poczęli napływać osadnicy, głównie z Mazowsza. W 1664 roku rozebrano istniejący tutaj drewniany kościółek i rozpoczęto budowę kolejnego, również drewnianego, który konsekrowano w 1678 roku. Na początku XX wieku powstały fundamenty obecnej świątyni, do użytku oddano ją w 1913 roku. Miała dwie 55-metrowe wieże, które zostały wysadzone w 1944 roku. Spowodowało to wielkie zniszczenia kościoła. Odbudowa trwała 20 lat. W 1979 roku odbyły się w Płonce uroczystości 300-lecia sanktuarium. Wielu doznało tu licznych łask, o czym świadczą zgromadzone w archiwum parafii protokoły z 915 cudownymi łaskami uzdrowień z lat 1673–1785. Około 0,5 km od kościoła znajduje się źródło z cudowną wodą na Łasku. Według miejscowej legendy źródło wytrysnęło w czasie, gdy przy cudownym obrazie NMP zaczęły dziać się cuda.
Cudowny obraz przedstawiający Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny został ofiarowany miejscowemu kościołowi w 1638 roku przez tutejszego parafianina Bartłomieja Roszkowskiego. Za autora malowidła uważa się Teodora Łosickiego. Obraz malowany farbami na płótnie przedstawia Maryję w świetlistej aureoli i z koroną na głowie, unoszoną przez czterech aniołów ku niebu. Postać wspiera się na srebrnym półksiężycu. U dołu po lewej stronie scena rodzajowa przedstawia procesję wiernych, a po prawej – stary kościółek i herb szlachecki Roszkowskich.

Plonka_01.jpg
Plonka_02.jpg
Plonka_03.jpg
Plonka_06.jpg
Plonka_07.jpg
Plonka_04.jpg